English
Dansk
kontakt
2011- RIVIERAMIA
Français
Administration
Bolig
Rådgivning
Links

Det er mit ansvar at hjælpe dig med administrative opgaver. Jeg vil bistå og repræsentere dig over for de franske myndigheder og andre professionelle kontakter. Jeg hjælper dig med at forstå de franske dokumenter du måtte modtage og udfører diverse administrative opgaver for dig

Administrativ Service
Henvendelse til de franske myndigheder
Daglig administration af diverse kontrakter
Håndværkere og tjenesteudbydere
Tresproget korrespondance: fransk, dansk, engelsk
Når du ønsker det repræsenterer jeg dig over for de franske myndigheder og hjælper med at udfylde dokumenter
Det kan dreje sig om: Præfektur (kørekort, registrering af bil ...), Rådhus (byggetilladelse ...), Sygekasse, Skattevæsen, Handelskammer el. andre industri- og arbejdsrelaterede myndigheder
Jeg forvalter din boligadministration og repræsenterer dig over for:
Banker, Forsyningsselskaber, Ejendomsadministration, Ejendomsmæglere, Telefon / Internet, El, gas, vand ...
Hvis du har brug for håndværkere, skaffer jeg kontakterne, indhenter tilbud og udarbejder et forslag til dig
Jeg koordinerer og holder opsyn med arbejdet i dit fravær og informerer dig via en skriftlig rapport med fotos
Jeg hjælper i tilfælde af skader og andre problemer (vandskade, tyveri, brand, anden svigt)
Når du ønsker det, tager jeg mig af:
din post når du ikke er til stede
din korrespondance (breve, e-mails)
telefonopkald og arrangerer møder
Administration - Bolig - Rådgivning - Links - kontakt
Top